Uitgemolken
2019

Er wordt steeds meer bezuinigd op de ouderenzorg in Nederland.
Hierdoor is er voor de persoonlijke dingen vaak geen tijd en aandacht meer.
Hoe kan het zo zijn dat in zo’n welvarend land als Nederland ouderen steeds meer een
nummer worden dan mens?